Storkontrakt med Aibel til MSE

Alexander Johansen sier dette vil sikre 10.000 timer pr. mnd. i 3 år fremover.

Husk timeregistrering før fredag

Alle timer pr. prosjekt må registreres umiddelbart.

Besøk av forsvarsministeren

Mandag 18. november kommer Frank Bakke-Jensen til Lars Egil Loe og MOMEK PTN.

N
v