Registrering for smittesporing ihht. FHI.

For alle som ikke er registrert tidligere gjennom arrangement-påmelding. For å være sikker på at vi unngår videre spredning av korona-viruset så er det viktig at vi får registrert de som er med på hele eller deler av MOMEKs arrangementer.

Tusen takk!

Vi håper du/dere får en fin opplevelse på MOMEKs arrangement.
© MOMEK Group 2021

post@momek.no  |  (+47) 75 13 69 99