Registrering for smittesporing ihht. FHI.

For alle som ikke er registrert tidligere gjennom arrangement-påmelding. For å være sikker på at vi unngår videre spredning av korona-viruset så er det viktig at vi får registrert de som er med på hele eller deler av MOMEKs arrangementer.

Hvor mange er dere i din gruppe/familie/gjeng? Du står som kontaktperson for denne. / How many are you in your group/family/team? You are the contact person for the group.

Registreringen slettes etter 14 dager / The registration is deleted after 14 days

© MOMEK Group 2021

post@momek.no  |  (+47) 75 13 69 99